DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11358

Dairy and Cheese Production, Municipality of Paipa in The Context of “Food Security"

Olga Yanet Acuña-Rodríguez, Blanca Ofelia Acuña-Rodríguez, Elisa Andrea Cobo-Mejía, Libia Carolina Pinzón-Camargo, Luis Enrique Albesiano-Fernández
  • Páges : e10211382 |
  • 381
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11382
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11395
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11438
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11468
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11456
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11538

Criminal Economy in Veracruz and the Totonacapan Region, Mexico, 1998-2018

Ma. Guadalupe Alvear-Galindo, Giraldo Durán, Sandy E. Ramírez-Gutiérrez, Mtro Valadez Hernández
  • Páges : e10811756 |
  • 262
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11756