DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.12012
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11971
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11717
  • Páginas : e10411972 |
  • 280
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11972
  • Páginas : e10511814 |
  • 318
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11814
  • Páginas : e10612013 |
  • 266
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.12013
  • Páginas : e10711952 |
  • 357
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11952

El consumo responsable como un desafío social

Juan F. Mejia-Giraldo, Alexander Arango-Román
  • Páginas : e10811954 |
  • 361
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11954
DOI: https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.12481